Skip Navigation Links
 
Ønsker du å bli oppdatert på nyheter og ting som skjer i prosjektet?
 
 

Bookmark and Share

Endringer av kostholdskunnskaper gjennom dataspill

Mindre sunne kostholdsvaner er et utbredt helseproblem. I Europeisk sammenheng er hovedutfordringen i forhold til for tidlig død relatert til kosthold og drikkevaner samt fysisk inaktivitet.
Antall fete mennesker har tredoblet seg i løpet av de siste 20 årene. Dårlig ernæringskunnskap og spisevaner er en hovedfaktor i forhold til utvikling av spiseforstyrrelser, et problem som øker hvert eneste år. Kosthold kann og relateres til mange andre vanlige velferdssykdommer (hjerte & karsykdommer, kreft, diabetes etc)

Sunne matvaner er spesielt viktig for barn og unge voksne ettersom dette har avgjørende innvirkning på helse, velvære, vekst og utvikling. Overvekt i barndommen kan og relateres til underyting på skolen, sosial isolering og lav selvtillit. Likeledes er de samme momentene gjeldende for voksne, ettersom spisevaner som er formet i barndommen har en tendens til å fortsette resten av livet.

På bakgrunn av dette er det viktig at man har et skikkelig program for undervisning i kosthold og helse i skolen. En gjennomgang av relevant pensum i skolen i flere land i Europa bekrefter at det finnes lite lærestoff på dette emnet samt fagkompetanse hos lærerne til å undervise i dette.

Hensikten med MEAL prosjektet er å utvikle et pedagogisk verktøy som kan hjelpe lærere og ernæringspersonell med å undervise i grunnleggende kosthold og ernæring og sunne matvaner hos barn.

I forhold til andre tidligere prosjekter, vil MEAL prosjektet fokusere på spisevaner utenfor den tradisjonelle klasseromssituasjone via bruk av IKT og moderne teknologi. Det utarbeides et seriøst „spill“ som kann fange interessen og øke kunnskapen om spisevaner og kosthold hos barn.